Japonské centrum Brno, z.s.
Starobrněnská 20
602 00 Brno

Po-Pá: 9:00 - 18:00

email: japancenterbrno@gmail.com
info@japancenter.cz
tel. (pouze sms): +420 773 278 823


Školné

Školné v JCB v roce 2015 vypadalo následovně. V cenách jsou zahrnuty i poplatky za učební materiály a take administrativní poplatky. Pouze učebnice hiragany a katakany se kupují zvlášť, každá stojí 100 Kč.

Semestr Cena Počet hodin
Zimní semestr 1980 Kč (1 hod/týdně)
3660 Kč (2 hod/týdně)
7 hod/14 hod
Jarní semestr 3680 Kč (1 hod/týdně)
6900 Kč (2 hod/týdně)
12 hod/24 hod
Letní semestr 2900 Kč (1 hod/týdně)
5600 Kč (2 hod/týdně)
10 hod/20 hod
Podzimní semestr
3940 Kč (1 hod/týdně)
7580 Kč (2 hod/týdně)
13 hod/26 hod
Podzimní semestr
2820 Kč (1 hod/týdně)
5340 Kč (2 hod/týdně)
9 hod/18 hod

U soukromé výuky nezáleží na semestru, vždy stojí 370 Kč + poplatky za učební materiály.

V jarním a podzimním semestru se kromě výuky jazyka pořádá i výuka kanji a konverzace.

Výuka kanji, výuka konverzace

Úroveň kurzu kanji a konverzace se každý rok mění. V roce 2013 se tyto dva kurzy vyučovaly pro úroveň CEFR A2. V případě, že student tuto výuku zamešká, není možné si ji nahradit doučováním. V případě, že se výuka nekoná kvůli absenci učitele, se tato hodina nahrazuje formou doučování.

Pro studenty, kteří mají finanční problémy

V JCB je nutné, aby student zaplatili školné v celé jeho výši do konce semestru. Pokud se ale ze zvláštních důvodů stane, že některý ze student není schopný školné zaplatit, je možné se domluvit na individuální platbě (a výši platby).

  1. Zmenšení školného o polovinu
  2. 30% sleva
  3. Platba poloviny školného ve dvou termínech
  4. Platba školného až po skončení semestru
  5. Platba 50 % na začátku semestru a 50 % po skončení semestru

Pokud máte problem se splácením školného, určitě dejte vědět panu Hirayamovi. JCB není firma, proto je možné domluvit na školném slevu – i takovou, která není zmíněná výše. Pro JCB je nejdůležitější, aby všichni student mohli pokračovat ve studiu japonštiny.