Japonské centrum Brno, z.s.
Starobrněnská 20
602 00 Brno

Po-Pá: 9:00 - 18:00

japancenterbrno@gmail.com


Výuka japonštiny

V JCB je možné studovat japonštinu dvěma způsoby:

 1. Japonština pro dospělé (od 12 let)
 2. Japonština pro děti

Japonština pro dospělé

Genki I, učebnice

Genki I, cvičebnice


Genki II, učebnice

Genki II, cvičebnice


Chuukyuu he ikou

Chuukyuu wo manabou 1

Chuukyuu wo manabou 2

Japonština pro dospělé je určena pro všechny studenty, kterým je více než 12 let. Běžně výuka probíhá ve skupinkách o 2–4 lidech. Je možné utvořit jednu skupinku společně s kamarády, kteří se také chtějí učit japonsky. Čas výuky se domlouvá na každý týden zvlášť s učitelem. Běžně je možné hodinu domluvit na jakýkoliv čas, který vám vyhovuje. Rychlost výuky se také domlouvá individuálně s učitelem. Je také možné vyměnit skupinku, do které studenti dochází, nebo také zvýšit či snížit tempo výuky. Pokud máte ohledně výuky jakýkoliv požadavek, obraťte se na svého učitele.

JCB také nabízí soukromé hodiny japonštiny pro ty, kteří by chtěli studovat sami. Čas výuky se odvíjí hlavně od vašich časových možností, do JCB je možné přijít kdykoliv. Rychlost výuky se domlouvá s učitelem. Pokud máte zájem o intenzivní kurzy japonštiny, pořádají se právě formou soukromé výuky. Ta je určena především pro studenty, kteří se potřebují naučit japonsky velmi rychle nebo plánují v brzké době vycestovat do Japonska za studijními účely.

Příklady intenzivní výuky japonštiny z roku 2013:

 1. příklad: 1.2. – 31.3., každý týden Po – Pá 4 hod/denně (2 hod gramatika a čtení, 2 hod konverzace), celkem 160 hod
 2. příklad: celý rok, 1 hod/týdně, celkem 50 hod
 3. příklad: od zimního semestru do letního semestru, 2 hod/týdně, celkem 60 hod
 4. příklad: letní semestr, 1–2 hod/týdně (nepravidelně), celkem 20 hod
 5. příklad: zimní semestr a letní semestr, 1 hod/týdně, celkem 30 hod

Japonština pro děti

Děti, kterým je 11 a méně let, se mohou učit japonsky ve speciálním dětském kurzu. Učí jej Ami Tomoko, specialistka na jazykové vzdělávání dětí. Výuka se koná buď ve skupinách, nebo i soukromě. JCB vytváří pro děti speciální učební materiály, videa, písničky, tance i hry a japonštinu tak vyučuje zábavnou formou. V momentě, kdy děti oslaví své 12. narozeniny, mohou ve studiu japonštiny pokračovat v kurzech pro dospělé.

Příklad výuky japonštiny pro děti z roku 2020:

 1. jeden chlapec (8 let, soukromá výuka, 1 hod/týdně)
 2. jedna dívka (11 let, soukromá výuka, 1 hod/týdně)

Zvláštní výuka

JCB také poskytuje výuku nejen japonského jazyka, ale také kultury, historie, moderní kultury a businessu. Je možné také domluvit si kurzy na jiná témata. Tato speciální výuka se koná v rámci soukromých hodin. Pokud chcete vědět více, kontaktujte JCB na emailu japancenterbrno@gmail.com.

Příklady speciální výuky z roku 2020:

 1. Procvičování překladů japonských komiksů a současná japonská kultura (2 hod/týdne)
 2. Japonština, historické a současné Japonsko, japonská kultura – pro důchodce (skupinová, 1 hod/týdně)

Akademický rok v JCB

V Japonském centru Brno je rok rozdělen na čtyři semestry. Akademický rok začíná prvního září.

 1. Podzimní semestr (první pondělek v září – poslední sobota před JLPT)
 2. Zimní semestr (polovina ledna – 28.2.)
 3. Jarní semestr (1.3. – sobota třetího květnového týdne)
 4. Letní semestr (1.7. – 31.8.)

Z těchto čtyř semestrů jsou nejdůležitější jarní a podzimní. Zejména podzimní semestr je důležitý, protože studenti, kteří se chystají v prosinci složit zkoušku JLPT, se na ni po celou jeho dobu připravují. Studenti, kteří zkoušku JLPT skládat nebudou, se učí jako obvykle.

Letní semestr je speciální. Jelikož trvá tři měsíce a je tedy relativně dlouhý, mohou se v jeho průběhu studenti věnovat tomu, co je z japonštiny baví nejvíce. Zároveň také mohou studovat pouze některé měsíce, například jen červenec a srpen. Nemusí také docházet na hodiny každý týden a mohou si hodiny volně plánovat podle vlastního rozvrhu.

Pokud se studenti z jakýchkoliv důvodů nemohou dostavit na hodinu, výuka je nahrazena v dalších týdnech formou doučování. Přesný termín záleží na domluvě s učitelem. Studenti, kteří na výuku nemohou docházet delší dobu (studijní pobyt v zahraničí, mateřská dovolená, …), mají možnost po svém návratu ve výuce pokračovat (po domluvě s učitelem).