Japonské centrum Brno, z.s.
Starobrněnská 20
602 00 Brno

Po-Pá: 9:00 - 18:00

japancenterbrno@gmail.com


JF Standard a CEFR

Co je JF Standard a CEFR?

V rámci EU se v drtivé většině základních, středních a vysokých škol a také jazykových škol a úředních jazykových kurzů používá společný evropský referenční jazykový rámec, známý také jako CEFR. Slouží ke zhodnocení znalosti cizího jazyka, přičemž jednotlivé úrovně jsou vyjádřeny písmeny a čísly: A-1 (začátečník), A-2, B-1, B-2, C-1, C-2 (rodilý mluvčí). Znalosti se hodnotí ne podle toho, jakou gramatiku či slovíčka student cizího jazyka umí, ale podle toho, jak je schopný se vyjádřit a o kterých tématech zvládne hovořit – tzv. Can Do Statementu. Dosavadní referenční rámce se soustředily na to, kolik slovíček student umí, jak pokročilé gramatické vazby umí nebo na jaké úrovni je schopný mluvit bez chyb. Pro rámec CEFR je důležité spíše to, v jakých situacích se student dokáže dorozumět – dokáže si například koupit lístek na nádraží, objednat si v restauraci nebo porozumět přednáškám o svém oboru v cizím jazyce? Nezáleží tedy tolik na kvantitě (slovíček, gramatiky), ale spíše na tom, jak moc se student v cizím jazyce dorozumí.

Japan Foundation se inspirovala rámcem CEFR a vytvořila podobný systém pro výuku japonštiny. Nazývá se The Japan Foundation Standard (JF Standard). V tomto standardu přibyly informace o písmu, které v referenčním rámci CEFR chybí (jelikož byl vytvořený v Evropě). Přesné informace o JF Standardu najdete na jeho domovské stránce.

V JCB se každoročně studenti připravují na zkoušky JLPT, které jsou na JF Standardu založené. Stejně tak i veškerá další výuka v JCB je založena na tomto rámci.